Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Acest website a fost conceput cu scopul de a furniza informaţii de ordin general despre compania noastră şi produsele / serviciile oferite de www.balustradeinoxpret.ro. Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea şi acceptarea în totalitate a “termenilor şi condiţiilor” de utilizare. Navigarea în continuare pe acest site presupune acceptarea integrală de către dumneavoastră a acestor termeni şi condiţii de utilizare.

Drepturi de Autor

Conţinutul website-lui www.balustradeinoxpret.ro este protejat de legile dreptului de autor, precum şi de toate tratatele internaţionale aplicabile în acest domeniu. Toate drepturile sunt rezervate www.balustradeinoxpret.ro. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, logo-urile şi design-ul) conţinute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor şi nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al www.balustradeinoxpret.ro. Este interzisă modificarea conţinutului acestor pagini, precum şi copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creaţii derivate din orice informaţie sau serviciu obţinut de pe sau prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteti contacta la inoxiadesign@gmail.com

Drepturile de autor asupra Icon-urilor folosite pe website-ul www.balustradeinoxpret.ro aparţin S.C. Inoxia Design Invest SRL. Pentru mai multe  informaţii legate de acestea vă rugăm să accesaţi site-ul www.balustradeinoxpret.ro

Pe acest site veţi găsi atât conţinut propriu cât şi fotografii din diverse surse publice pe internet. Dacă deţineţi drepturile de autor aspura unei imagini sau a unui material de orice natură, vă rugăm să ne contactaţi la inoxiadesign@gmail.com şi în cel mai scurt timp vom pune un link către site-ul dumneavoastră sau vom şterge respectivul conţinut.

Dreptul de a Modifica acest Site Web

www.balustradeinoxpret.ro îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul cât şi funcţionalitatea acestui website în orice fel, de a limita accesul la acest website sau de a închide acest website în orice moment pentru orice motiv pe care îl va considera oportun, fără notificare prealabilă şi nu va fi răspunzător sub nicio formă de posibilele consecinţe ale unor asemenea schimbări.

Informatii Nesolicitate

www.balustradeinoxpret.ro aşteaptă comentariile şi părerile dumneavoastră cu privire la acest website prin e-mail la adresa inoxiadesign@gmail.com. Toate informaţiile şi materialele trimise către www.balustradeinoxpret.ro prin intermediul acestui website, precum comentarii, părerii, sugestii, idei, întrebări, planuri etc. vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi fără copyright. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi informaţii sau materiale pe care nu doriţi să le avem, inclusiv informaţii confidenţiale sau orice materiale originale creaţie proprie precum idei produse, coduri informatice sau operă de artă.

Prin trimiterea de informaţii şi/sau materiale către www.balustradeinoxpret.ro prin intermediul acestui website, sunteţi de acord cu predarea către compania S.C. Inoxia Design Invest SRL, fără cost, a tuturor drepturilor, titlurilor şi drepturi de autor şi oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală cu privire la informaţia şi/sau materialele trimise. www.balustradeinoxpret.ro va avea dreptul să utilizeze orice informaţie şi/sau materiale trimise de dumneavoastră prin intermediul acestui site, orice idei, concepte sau tehnici deduse din aceste informaţii şi/sau materiale, în orice scop, inclusiv pentru dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea produselor folosind aceste informaţii sau materiale fără restricţie şi fără oferirea unei compensaţii.

Utilizatorul website-ului este responsabil pentru conţinutul oricărui material trimis prin intermediul acestui site, precum şi de exactitatea şi corectitudinea informaţiilor.

Date cu Caracter Personal

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a obţine date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informaţii cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul şi numărul de telefon. Aceste informaţii însă nu vor fi folosite pentru a transmite alte informaţii despre serviciile instituţiei noastre.

www.balustradeinoxpret.ro se obligă să asigure confidenţialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terţi niciun fel de informaţii cu caracter personal, excepţie făcând terţii parteneri care asigură buna funcţionare a acestui site. Pot fi furnizate către terţe persoane atât informaţii de ordin general, trafic pe site, cât şi alte informaţii statistice care nu conţin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului şi informaţii despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Toate aceste informaţii colectate prin intermediul site-ului de către www.balustradeinoxpret.ro au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor sale.

Excluderea Garantiei

Website-ul www.balustradeinoxpret.ro poate furniza informaţii după disponibilităţi, fără niciun fel de garanţie. www.balustradeinoxpret.ro nu garantează că acest website va fi disponibil în orice moment sau în orice loc sau că operaţiunile sale vor fi neîntrerupte sau fără erori, sau că acest conţinut nu este lipsit de viruşi sau alte coduri susceptibile de a avea proprietăţi contaminante sau distructive. Chiar dacă www.balustradeinoxpret.ro a făcut şi face eforturi pentru a furniza informaţii precise şi actualizate, informaţia din conţinut poate fi incompletă sau depăşită şi poate conţine inexactităţi sau erori.

www.balustradeinoxpret.ro nu furnizează nicio garanţie cu privire la utilizarea, validitatea, exactitatea sau caracterul actual al acestui website sau a oricărei informaţii publicate pe acest website.

Limitarea Raspunderii

Utilizarea acestui website se face pe propria răspundere. În nicio împrejurare www.balustradeinoxpret.ro sau oricare reprezentant nu poate fi făcut responsabil de orice pierdere sau daună directă sau indirectă provocată de accesul la website sau legată de acces, de utilizarea sau lipsa aptitudinii de utilizare a acestui website sau de încrederea dumneavoastră faţă de informaţiile furnizate.

www.balustradeinoxpret.ro nu poate fi făcut responsabil de erorile sau omisiunile posibile din conţinutul acestui site. Această limitare se aplică tuturor acestor pierderi şi daune de orice fel fie ele directe sau indirecte, speciale sau generale, consecutive sau accidentale, exemplare sau altele, inclusiv pierderea de date.

Top